Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam

10 đường Nguyễn Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

T: (84) 0226. 3 633.633
E: info@hanwaco.com.vn