Nước là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không vô tận

Cung cấp nước sạch

Công ty CP Nước sạch Hà Nam cung cấp nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam và huyện Phú Xuyên, Thường Tín thuộc thành Phố Hà Nội

Chúng tôi cung cấp nước sạch cho mọi nhu cầu sử dụng trong cuộc sống

Nước sạch sinh hoạt

Nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt của các hộ gia đình

Nước sạch kinh doanh

Nước sạch dùng cho mục đích kinh doanh, thương mại và dịch vụ

Nước sạch hành chính sự nghiệp

Nước sạch cung cấp cho các đơn vị hành chính, Sự nghiệp...

Nước sạch sản xuất

Nước sạch dùng cho mục đích sản xuất vật chất

A vibrant work culture that flows with creativity is our secret

Những đối tác hàng đầu

Enough Talk, Let's Build Something Together