Tuyển dụng Nhân viên hoá nghiệm - Phân tích chất lượng nước (Tháng 12/2019)
Tuyển dụng Nhân viên hoá nghiệm - Phân tích chất lượng nước (Tháng 12/2019)

Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam cần tuyển Nhân viên Hoá nghiệm - Phân tích chất lượng nước với các tiêu chí như sau:

Tuyển dụng Kỹ Sư Cấp Thoát Nước - Xây Dựng - Hiện Trường - Dự Toán (Tháng 12/2019)
Tuyển dụng Kỹ Sư Cấp Thoát Nước - Xây Dựng - Hiện Trường - Dự Toán (Tháng 12/2019)

Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam cần tuyển Kỹ sư Cấp Thoát Nước - Xây Dựng - Hiện Trường - Dự Toán tham gia vào Dự án nhà máy nước sạch sông Hồng (công suất 100.000m3/ngày.đêm) với các tiêu chí như sau:

Tuyển dụng Công Nhân Thi Công - Xây Lắp Đường Ống Nước (Tháng 12/2019)
Tuyển dụng Công Nhân Thi Công - Xây Lắp Đường Ống Nước (Tháng 12/2019)

Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam cần tuyển Công nhân thi công - xây lắp đáp ứng nhu cầu mở rộng vùng cấp nước với các tiêu chí sau:

© Copyright 2016

HANWACO