Công ty CP Nước Sạch Hà Nam chính thức được trao Quyết định và Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005
Công ty CP Nước Sạch Hà Nam chính thức được trao Quyết định và Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005

Ngày 24/10/2018, Phòng Quản Lý Chất Lượng thuộc Công ty CP Nước Sạch Hà Nam chính thức được trao Quyết định và Chứng chỉ công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005. Chứng nhận ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quan trọng nhất để hiệu chuẩn và thử nghiệm trên toàn thế giới. Phòng thí nghiệm được công nhận ISO 17025 đã chứng minh được sự...

Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thanh toán tiền nước hàng tháng.
Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thanh toán tiền nước hàng tháng.

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam sẽ sử dụng hóa đơn tiền nước dạng điện tử thay cho hóa đơn tiền nước dạng giấy trước đây trong việc thanh toán tiền nước...

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch Sông Hồng - Công suất 200.000m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: 100.000m3/ngày.đêm)
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước sạch Sông Hồng - Công suất 200.000m3/ngày.đêm (Giai đoạn 1: 100.000m3/ngày.đêm)

Dự án xây dựng Nhà máy nước sạch Sông Hồng bắt đầu được triển khai từ​ tháng 01/2017 và dự kiến đến tháng quý II năm 2020 sẽ đi vào hoạt động. Nhà máy nước sạch sông Hồng được vận hành sẽ có khả năng cung cấp nguồn nước an toàn và chất lượng cho khu vực thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng, huyện Duy Tiên, các Khu công nghiệp Cầu Giát, Hòa Mạc, Đồng...

© Copyright 2016

HANWACO