Đăng ký dịch vụ lắp đặt cho hộ gia đình
Đăng ký dịch vụ lắp đặt cho hộ gia đình

​Hướng dẫn đăng ký lắp đặt đồng hồ nước cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình đã có nhà ở hợp pháp, nằm trong vùng cấp nước của công ty cổ phần nước sạch Hà Nam nhưng chưa lắp đặt đồng hồ nước. Thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký dịch vụ, quy trình thực hiện và thời gian thực hiện. 

Thay đổi mục đích sử dụng nước
Thay đổi mục đích sử dụng nước

Hướng dẫn khách hàng cá nhân, hộ gia đình thực hiện thay đổi đơn giá bán nước theo mục đích sử dụng nước khi xây dựng, thuê, cho thuê kinh doanh và các hình thức sử dụng khác. 

Thay đổi thông tin khách hàng (không áp dụng cho nhượng quyền sở hữu bất động sản)
Thay đổi thông tin khách hàng (không áp dụng cho nhượng quyền sở hữu bất động sản)

Hướng dẫn khách hàng có nhu cầu thay đổi người đứng tên trên hợp đồng trong các trường hợp thuê hoặc chấm dứt cho thuê, trường hợp người đứng tên trên hợp đồng đã mất. 

Thay đổi thông tin khách hàng (áp dụng cho nhượng quyền sở hữu bất động sản)
Thay đổi thông tin khách hàng (áp dụng cho nhượng quyền sở hữu bất động sản)

​Hướng dẫn khách hàng có nhu cầu thay đổi người đứng tên trên hợp đồng trong trường hợp mua bán nhà, hoặc chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng bất động sản nằm trong phạm vi cấp nước của công ty. Thông tin chi tiết về hồ sơ yêu cầu, quy trình và thời gian thực hiện.

© Copyright 2016

HANWACO