Thay đổi thông tin khách hàng (không áp dụng cho nhượng quyền sở hữu bất động sản)

Ngày đăng:

18/09/2016

Lượt xem: 1958

* Đối tượng
Khách hàng có nhu cầu thay đổi cá nhân, đơn vị đứng tên trên hợp đồng khi thuê hoặc chấm dứt cho thuê mặt bằng; sang tên do người đứng tên đã mất. 

* Hồ sơ yêu cầu
  • Giấy đề nghị thay đổi thông tin khách hàng sử dụng nước (mẫu 04/KD-2016)
  • Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu (đối với hộ gia đình);
Ngoài ra, đối với mỗi trường hợp cụ thể sẽ yêu cầu thêm thông tin như sau:
- Sang tên khi thuê nhà, thuê mặt bằng: Hợp đồng thuê nhà, mặt bằng.
 - Sang tên khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà, thuê mặt bằng: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, mặt bằng.
- Sang tên do người đứng tên hợp đồng đã mất: Xác nhận của UBND xã, phường trên mẫu giấy đăng ký thay đổi thông tin khách hàng (mẫu 04/KD-2016). 

* Thời gian thực hiện

+ Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi thông tin vào thời điểm chưa phát hành hóa đơn thì thông tin được thay đổi ngay trong tháng đó. 
+ Nếu khách hàng yêu cầu vào thời điểm đã phát hành hóa đơn của tháng đó thì thông tin sẽ được thay đổi từ tháng tiếp theo.

© Copyright 2016

HANWACO