Thay đổi thông tin khách hàng (áp dụng cho nhượng quyền sở hữu bất động sản)

Ngày đăng:

18/09/2016

Lượt xem: 1618

* Đối tượng
Khách hàng mua nhà hoặc được chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng... bất động sản nằm trong phạm vi cấp nước của công ty phải đăng ký sử dụng dịch vụ và ký hợp đồng cung cấp nước mới để thay đổi người đứng tên trên hợp đồng. 

* Hồ sơ yêu cầu
• Giấy đề nghị thay đổi thông tin khách hàng sử dụng nước (mẫu 03/KD-2016);
• Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân; hoặc bản gốc để đối chiếu;
• Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đất;
• Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu hoặc bản gốc để đối chiếu; 
• Hoá đơn tiền nước tháng gần nhất;

* Quy trình thực hiện

 

* Thời gian thực hiện
+ Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi thông tin vào thời điểm chưa phát hành hóa đơn thì thông tin được thay đổi ngay trong tháng đó. 
+ Nếu khách hàng yêu cầu vào thời điểm đã phát hành hóa đơn của tháng đó thì thông tin sẽ được thay đổi từ tháng tiếp theo.


© Copyright 2016

HANWACO