Thay đổi mục đích sử dụng nước

Ngày đăng:

19/09/2016

Lượt xem: 3816

* Đối tượng
- Khách hàng là hộ gia đình đã kết thúc quá trình xây dựng đề nghị chuyển mục đích sử dụng;
- Khách hàng bắt đầu cho thuê, hoặc kết thúc thời gian cho thuê nhà để làm văn phòng, trụ sở công ty hoặc kinh doanh nhà hàng, quán ăn và các hình thức kinh doanh khác;

* Hồ sơ yêu cầu

• Giấy đề nghị thay đổi mục đích sử dụng nước (mẫu 06/KD-2016)
• Văn bản liên quan việc thay đổi mục đích sử dụng nước (đối với thuê hoặc dừng cho thuê kinh doanh)

* Quy trình thực hiện

  

* Thời gian thực hiện
- Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi thông tin vào thời điểm chưa phát hành hóa đơn thì thông tin được thay đổi ngay trong tháng đó. 
- Nếu khách hàng yêu cầu vào thời điểm đã phát hành hóa đơn của tháng đó thì thông tin sẽ được thay đổi từ tháng tiếp theo.

© Copyright 2016

HANWACO