Đăng ký lắp đặt đồng hồ nước
Đăng ký lắp đặt đồng hồ nước

​Hướng dẫn khách hàng là doanh nghiệp, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp nằm trong khu vực cấp nước của công ty nhưng chưa được lắp đặt đấu nối vào mạng lưới phân phối nước của công ty cổ phần nước sạch Hà Nam. Thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký, quy trình thực hiện và thời gian thực hiện. 

Thay đổi thông tin khách hàng
Thay đổi thông tin khách hàng

Hướng dẫn khách hàng doanh nghiệp, cơ quan HCSN thay đổi thông tin công ty trên hoá đơn tiền nước. Thông tin chi tiết về hồ sơ yêu cầu, quy trình và thời gian thực hiện. 

Sang tên thuê/cho thuê mặt bằng
Sang tên thuê/cho thuê mặt bằng

Hướng dẫn khách hàng doanh nghiệp, cơ quan HCSN có nhu cầu thay sang tên trên hợp đồng khi bắt đầu hoặc chấm dứt quá trình thuê nhà, mặt bằng. Thông tin chi tiết về hồ sơ yêu cầu, quy trình và thời gian thực hiện. 

© Copyright 2016

HANWACO