Thay đổi thông tin khách hàng

Ngày đăng:

18/09/2016

Lượt xem: 1108

* Đối tượng:
Cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin công ty trên hoá đơn tiền nước. 

* Hồ sơ yêu cầu:

• Văn bản thông báo thay đổi thông tin có dấu đỏ của công ty hoặc điền theo mẫu 05/KD-2016 đóng dấu;
• Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập cơ quan.

* Quy trình thực hiện:

 
 
* Thời gian thực hiện: 
Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi thông tin vào thời điểm chưa phát hành hóa đơn thì thông tin được thay đổi ngay trong tháng đó. 
Nếu khách hàng yêu cầu vào thời điểm đã phát hành hóa đơn của tháng đó thì thông tin sẽ được thay đổi từ tháng tiếp theo.

© Copyright 2016

HANWACO