Sang tên thuê/cho thuê mặt bằng

Ngày đăng:

18/09/2016

Lượt xem: 1460

* Đối tượng:
Cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu sang tên khi bắt đầu hoặc chấm dứt hợp đồng thuê nhà, mặt bằng.

* Hồ sơ yêu cầu:

• Giấy đề nghị thay đổi thông tin khách hàng sử dụng nước (mẫu 04/KD-2016)
• Bản sao công chứng Quyết định thành lập cơ quan hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cơ quan, doanh nghiệp);
• Hợp đồng thuê nhà, mặt bằng hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng;

* Quy trình thực hiện: 

 
 
* Thời gian thực hiện: 
Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi thông tin vào thời điểm chưa phát hành hóa đơn thì thông tin được thay đổi ngay trong tháng đó. 
Nếu khách hàng yêu cầu vào thời điểm đã phát hành hóa đơn của tháng đó thì thông tin sẽ được thay đổi từ tháng tiếp theo.

© Copyright 2016

HANWACO