Giá bán nước và phương thức thanh toán

Ngày đăng:

19/09/2016

Lượt xem: 3809


Bảng tính giá bán nước theo mục đích sử dụng:

STT

Mục đích sử dụng

Đơn giá

(đồng/m3)

Thuế GTGT

(5%)

Phí BVMT

(đồng/m3)

Thành tiền

(đồng/m3)

1

Sinh hoạt

5,700

285

150

6,135

2

Cơ quan HCSN

9,500

475

200

10,175

3

Sản xuất

11,500

575

300

12,375

4

Kinh doanh dịch vụ

13,500

675

300

14,475

5

Xây dựng

11,500

575

300

12,375

6

Đồng hồ tổng

5,200

260

150

5,610

7

Nước téc

22,000

1,100

-   

23,100


Phương thức thanh toán đang áp dụng tại công ty cổ phần nước sạch Hà Nam:
* Tiền mặt:
Hàng tháng, nhân viên thu nhân của công ty sẽ đến tận nhà khách hàng để thu tiền nước. 
Trường hợp nhân viên thu ngân đến nhiều lần nhưng khách hàng vắng mặt, khách hàng mang theo giấy báo tiền nước hoặc hoá đơn của tháng trước đến văn phòng công ty để thanh toán. 
Văn phòng công ty: số 10 đường Nguyễn Thiện, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

* Chuyển khoản:

Ngân hàng Số tài khoản
1/ Ngân hàng Vietinbank - CN Hà Nam 1020.10000.366.610
2/ Ngân hàng BIDV - CN Hà Nam 482.10000.221.451
3/ Ngân hàng Agribank - CN Hà Nam 2900.201.008.385

* Dịch vụ nhờ thu:
Công ty sẽ sớm triển khai dịch vụ nhờ thu qua hệ thống ngân hàng và các điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh Hà Nam.


© Copyright 2016

HANWACO