Dịch vụ tạm dừng cấp nước

Ngày đăng:

19/09/2016

Lượt xem: 3234


Khách hàng tạm vắng không sử dụng nước trong tối thiểu 03 tháng liên tiếp cần liên lạc đến công ty để tạm ngừng cấp nước và thanh toán hết những hoá đơn tồn đọng, tránh trường hợp rò rỉ thất thoát nước. Trong thời gian đó, hợp đồng cung cấp nước vẫn tiếp tục được duy trì cho đến khi công ty nhận được thông báo từ phía khách hàng. 

Để thông báo tạm dừng cấp nước, vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận khách hàng theo số điện thoại 0351.3633.633 hoặc điền thông tin theo mẫu đăng ký dịch vụ. K
hách hàng cần chuẩn bị các thông tin sau khi liên lạc đến công ty:

+ Họ và tên
+ Địa chỉ
+ Điện thoại
+ Mã khách hàng (trên hoá đơn)
+ Dự kiến thời gian tạm dừng
+ Lý do 
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công ty sẽ liên lạc lại với khách hàng để xác nhận yêu cầu và cử cán bộ kỹ thuật đến đóng điểm đấu nối.

Trường hợp công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía khách hàng công ty sẽ tiến hành ngừng cấp nước. Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng lại phải thông báo với công ty và chịu hoàn toàn chi phí cắt mở nước (theo Điều 5 Hợp đồng cung cấp nước).

© Copyright 2016

HANWACO