Dịch vụ mở điểm đấu nối

Ngày đăng:

19/09/2016

Lượt xem: 2138

Khách hàng sau thời gian tạm vắng có nhu cầu mở lại điểm đấu nối cấp nước có thể liên lạc bộ phận tiếp nhận thông tin theo số điện thoại 0351.3633.633 hoặc điền thông tin theo mẫu đăng ký dịch vụ để được hỗ trợ. Khách hàng cần chuẩn bị các thông tin sau khi liên lạc với công ty:

*Họ tên
*Địa chỉ
*Số điện thoại
*Mã khách hàng (trên hoá đơn)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công ty sẽ liên lạc lại với khách hàng để xác nhận thông báo và cử cán bộ kỹ thuật đến mở điểm đấu nối. Chi phí mở điểm đấu nối sẽ do khách hàng chi trả.

© Copyright 2016

HANWACO