Dịch vụ kiểm tra hệ thống cấp nước

Ngày đăng:

19/09/2016

Lượt xem: 4120

Khi phát hiện chỉ số nước có sự biến động bất thường, khách hàng cần chủ động kiểm tra hệ thống cấp nước cũng như các thiết bị sử dụng nước nhằm xác định nguyên nhân từ các điểm nứt, vỡ, rò rỉ trên đường ống, van phao, bể chứa, bơm, đồng hồ.  

Để xác định có phải nước bị rò rỉ hay không, trước hết hãy đóng cả các vòi nước và các thiết bị sử dụng nước trong nhà; sau đó xem đồng hồ nước. Nếu đồng hồ không chạy thì hệ thống không bị rò rỉ. Nếu đồng hồ chạy thì hệ thống nước của khách hàng đang bị rò rỉ.

Nếu sau khi đã kiểm tra mà vẫn không phát hiện ra nguyên nhân, khách hàng cần thông báo ngay cho công ty bằng cách gọi điện thoại đến số 0351.3633.633, nhắn nhân viên ghi thu, hoặc điền thông tin theo mẫu đăng ký. Khách hàng cần chuẩn bị các thông tin sau khi liên lạc với công ty:

*Họ tên
*Địa chỉ
*Số điện thoại
*Mã khách hàng (trên hoá đơn)
*Tình trạng hệ thống cấp nước

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công ty sẽ liên lạc lại với khách hàng để xác nhận thông báo và cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra tình trạng thực tế và đưa ra phương hướng giải quyết. 

Nếu nguyên nhân được xác định do lỗi đồng hồ, cán bộ kỹ thuật có thể sửa chữa tại chỗ hoặc đề xuất khách hàng thay mới đồng hồ. Công ty sẽ lập dự toán và mời khách hàng đến nộp tiền thay đồng hồ mới. 

Nếu nguyên nhân được xác định do lỗi hệ thống phân phối nước (tính từ vị trí trước điểm đấu nối với khách hàng) công ty sẽ chịu mọi chi phí.

Nếu nguyên nhân được xác định do lỗi khách hàng thì chi phí sửa chữa sẽ do khách hàng chi trả. Trường hợp để xảy ra thất thoát lớn nhưng khách hàng thông báo sớm, công ty sẽ chia sẻ một phần nước rò rỉ với khách hàng.


© Copyright 2016

HANWACO