Thông tin chung
Thông tin chung

Giới thiệu các thông tin cơ bản về công ty. Tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển của công ty. 

Vùng cấp nước và năng lực cấp nước
Vùng cấp nước và năng lực cấp nước

​Giới thiệu bản đồ vùng cấp nước của công ty trong địa giới tỉnh Hà Nam. Tổng quan năng lực cấp nước của công ty hiện tại và trong tương lai. 

Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển

Giới thiệu về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của công ty trong sự phát triển chung của đất nước. 

Hệ thống quản lý chất lượng
Hệ thống quản lý chất lượng

Cam kết về chính sách chất lượng tại công ty được chứng nhận theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

© Copyright 2016

HANWACO