Hệ thống quản lý chất lượng

Ngày đăng:

19/09/2016

Lượt xem: 2386

Quản lý chất lượng nước phân phối tới tay từng người sử dụng luôn là ưu tiên hàng đầu của Hanwaco. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, công ty đã vạch ra 5 nhân tố cốt lõi thể hiện trên Chính sách chất lượng, bao gồm: 

1. Con người: Không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên nhằm thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. Công nghệ: Luôn tìm hiểu và học hỏi các công nghệ tiên tiến, nghiên cứu, cải tiến cho phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam để ứng dụng vào thiết kế, thi công, mang lại hiệu quả cao.

3. Cầu thị: Luôn lắng nghe ý kiến khách hàng và đối tác với tinh thần cầu thị. 

4. Chung tay: xây dựng văn hoá doanh nghiệp trong sáng, lành mạnh mang bản sắc riêng mà ở đó mọi người đoàn kết, có tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức, kỷ luật, tận tâm với công việc, tận tình và hợp tác tốt với đồng nghiệp.

5. Chất lượng: là uy tín, là hiệu quả, là nền tảng của sự phát triển. Công ty cam kết duy trì và luôn cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.


© Copyright 2016

HANWACO