Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thanh toán tiền nước hàng tháng.
Thông báo về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thanh toán tiền nước hàng tháng.

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam sẽ sử dụng hóa đơn tiền nước dạng điện tử thay cho hóa đơn tiền nước dạng giấy trước đây trong việc thanh toán tiền nước...

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Một số thắc mắc khách hàng thường gặp khi giao dịch tại công ty và lời giải đáp. 

© Copyright 2016

HANWACO